Українська мова 6 клас

Домашнє завдання 21.05.2020

Тема Повторення, узагальнення та систематизація вивченого.
Словотвір та орфографія. Морфологія та орфографія

Завдання : виконати вправи
1. Згрупуйте слова у дві колонки: у першу – спільнокореневі, а у другу –
різні форми одного й того самого слова.
Ріка, ріками, ліс, рік, лісовий, лісник, на ріці, рікою, підлісок, лісок, року,
перелісок, ріку, ріки, праліс, узлісся.
2. Записати слова у три колонки: І – утворені суфіксальним способом, ІІ
– префіксальним, ІІІ – префіксально-суфіксальним.
Відбій, солоний, обмерз, ірраціональний, ласкавий, розмішаний, термометр,
возз'єднання.
(По перших літерах кожної колонки прочитати ключове слово домашнього
завдання)
3. Спишіть текст, над кожним словом напишіть частину мови. Усно
дайте відповідь на питання заголовку

ЧОГО ЯБЛУКА СТАЛИ КИСЛІ?

Мишкові й Дмитрикові захотілося чужих яблук. Гарячого липневого дня
вони перелізли через низький тин саду. Вилізли на гіллясту яблуню та й
їдять. Яблука ще не доспіли, але хлопчикам вони здалися солодкими. Коли це
в сад непомітно прийшов сусід. Він побачив Мишка й Дмитрика та й каже:
«А чого це ви ховаєтеся на яблуні? Злазьте, нарвіть великих яблук, сідайте і
їжте на здоров’я».

Хлопчики зашарілися від сорому, позлазили з яблуні. Привіталися із
садівником, нарвали яблук, посідали на зеленій траві та й їдять. Але ті яблука
стали кислими. Хлопчики аж очі позаплющували від оскоми (За В.
Сухомлинським).


Домашнє завдання 19.05.2020
Тема Повторення вивченого. Лексикологія. Фразеологія
Завдання : виконати вправи
1. Лексикологія вивчає:
а) граматичне значення слів та словозміну;
б) лексичне значення і вживання слів;
в) слова як частини мови.
2. Визначте, яке слово не належить до власне українських слів, а є запозиченим.
1. Авантюрний. 2. Бентежний. 3. Вибагливий. 4. Вродливий.
3. З’ясуйте, в якому реченні вжито діалектизми.
1. Осінь. Вечора огні. Синь і синь навколо…
2. Очі помутніли, а чоло його подобало на скаламучену криничку при дорозі.
3. Уже світає. Біла смуга лягла над обрієм.
4. У нього очі, наче волошки в житі.
4. Визначте серед поданих загальновживаних слів таке, що належить до
професійних.

1. Багаття. 2. Віз. 3. Вітрильник. 4. Натюрморт.
5. Вкажіть серед поданих слів застаріле.
1. Смугастий. 2. Строкатий. 3. Хорунжий. 4. Чепурний.
6. Визначте, яке з поданих слів є неологізмом.
1. Байрак. 2. Жоржина. 3. Обрій. 4. Програміст.
7. Серед поданих слів визначте стилістично забарвлене слово.
1. Бабахнути. 2. Відгукнутися. 3. Назвати. 4. Хизуватися.
8. Серед поданих словосполучень укажіть фразеологізм.
1. Блакитноока дівчина. 2. Давати гостинець. 3. Давати перцю. 4. Сушити білизну.
9. Вкажіть лексичний синонім до фразеологізму підкидати хмизу в жар.
1. Підкорити. 2. Підлещуватися. 3. Підростати. 4. Підсилювати.
10. У якому рядку всі слова власне українські?
1. Вареники, дівчина, квітка, перемога.
2. Вогонь, ґринджоли, життя, земля.
3. Вода, ім’я, коза, праска.
4. День, Іван, кіно, півень.
11. У якому рядку всі слова є загальновживаними?
1. Бароко, епос, плай, романтизм.
2. Батько, гіпотенуза, ґаздиня, місяць.
3. Брат, дерево, небо, рік.
4. Готика, муза, полонина, фортуна.
12. У якому рядку всі слова є застарілими?
1. Вихователь, кожух, лікар, людина.
2. Вуйко, граф, король, рало.
3. Гайдамаки, князь, писар, сап’янці.
4. Губернатор, казка, мер, мрія.


1. Упіймай лексичну помилку.
— Виправте помилки у поданих реченнях, поясніть їх, користуючись
таблицею.
Юрій Гагарін — перший піонер космосу. Більшу половину днів осінь була
теплою. Сергій прийме участь у слідуючому етапі змагань. Окраєць синього
неба враз потемнів. В озері водилися рибки, щуки та окуні.
2. “Ти — редактор”.
— Відредагуйте текст. Яких лексичних помилок можна припуститися в
усному та писемному мовленні? Як запобігти таким помилкам?

Андрій дуже сильно любить пташок. Ще взимку Андрій зробив шпаківню і
повісив її під вікном.
Природа потребує нашого захисту. Захищати потрібно і дерева, і птахи, і
ріки.
По обом сторонам маленького дубка трава була прим’ята. Люди не хотять
тривожити дубок і обходять його. Нехай дуб росте.
В сквері росли високі акації. Ці акації посадив клас, в якому вчився мій
дідусь. Дідусь часто приходить до них, особливо коли вони цвітуть.

Домашнє завдання 15.05.2020
Тема ПЕРЕВІРОЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Повторення, узагальнення та систематизація вивченого
Завдання : виконати вправи

І варіант

1.Вкажіть сполуку слів, яка не є словосполученням:
а) весна прийшла;
б) золота осінь;
в) повернулася вчора.
2.Вкажіть словосполучення, у якому немає граматичного зв’язку:
а) весела пісня;
б) співати весело;
в)дивитися у вікно.
3. Вкажіть рядок з розповідним реченням:
а)Чого ви, тату, зажурилися?
б) Любіть Україну всім серцем своїм.
в) Ми любимо рідну землю.
4. Вкажіть речення, у якому неправильно визначено граматичну основу:
а) Заснуло листя жовтим сном.
б) Небо заступали хмари.
в) Дороги веселі пливуть повз оселі.
5. Вкажіть неправильне твердження:
а) Додатки відповідають на питання непрямих відмінків;
б) Підмет і присудок – головні члени речення;
в) Означення відповідають на питання як? який?
6. Вкажіть речення, у якому допущено пунктуаційну помилку:
а) Як тебе не любити, Києве мій!
б) Я люблю тебе, місто, бурхливе, твоє царство і мідяний спів.
в) Старі дуби, спасибі вам за осінь.
7. Вкажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки:
а) Потік, напевно пам’ятає, що був і кригою і снігом.
б) Здається, часу і не гаю, а не встигаю, не встигаю.
в) І світ отой напівзабутий ,здається, зітканим з туману.
8. У реченні Це було, по-моєму, в серпні вставне слово:
а) вказує на джерело повідомлення;
б) привертає увагу співрозмовника;
в) виражає впевненість.
9.Виправте помилки:
Ой, яка чудова українська мова – захоплено писав Олександр Підсуха.
10. Зробіть синтаксичний розбір речень:
Наді мною плакала осінь золотими сльозами.
Холодні осінні тумани клубочаться вгорі.


Домашнє завдання 12.05.2020
Тема Узагальнення й систематизація вивченого про займенник
Завдання : виконати вправи
1. Із поданих прислів`їв, випишіть займенники, через риску вкажіть, до
якого розряду належить кожен із них
Усяка травичка на своєму корені.
Стільки в небі зірочок, скільки в полі копичок.
Гречана каша хвалилась, ніби вона з маслом родилась.
Ніщо у світі не пропадає даремно.
Не одна у світі криниця, можна з абиякої напитися.
Син мій, а розум в нього свій.
Про когось іншого в нього промова, а про себе жодного слова.
2. У реченнях знайдіть займенники, визначте їх синтаксичну роль
Рано ми вміємо любить, пізно – любов шанувати.
Десь на дні мого серця заплела дивну казку любов.
Я люблю тебе, друже, за те, що не можу тебе не любити.
Моя любове! Я перед тобою. Бери мене у свої блакитні сни.

3. Уявіть себе редакторами. Знайдіть помилки в реченнях. Відредагуйте їх,
запишіть правильно
1. Я купила мені нову збірку поезій.
2. Бабуся попросила онука купити собі ліки.
3. Дисциплінованість – це вміння організувати собі.
4. Щоб успішно скласти іспит, потрібно весь час працювати над себе.
5. Цуценя, яке подарували мені на день народження, я взяв зі мною до бабусі в
село.


Домашнє завдання 08.05.2020
Тема Есе світоглядного змісту
Завдання: написати есе на тему «У чому полягає життєвий успіх»
ЗГАДАЙМО!
Есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну побудову, у якому автор висловлює
власні думки та враження з конкретного приводу. Есе не претендує на вичерпну відповідь
чи категоричну позицію відносно певної теми.
1. Характеристика есе.
Створюючи есе :
– вільно висловлюємо свою думку;
– показуємо своє ставлення до того, про кого говоримо;
– не дотримуємося обов’язкової форми (вступу, основної частини, висновку);
– не всебічно описуємо предмет чи подію;
– можемо лише частково, як у розмові торкатися якихось питань;
– можемо висловлювати опірні міркування;
– використовуємо образні вислови, порівняння;
– останній абзац має завершувати думку;
– речення можуть бути короткі й, навіть, незавершені, питальні й окличні.


Домашнє завдання 05.05.2020
Тема Правопис займенників
Завдання: на основі теоретичного матеріалу §41-44 або відео уроку (за
посиланням https://www.youtube.com/watch?v=LWGcoQIX1OY) виконати завдання 1.
Тести для самоконтролю (порада : скористуйся таблицею
попереднього уроку)
1. Позначте рядок, у якому всі неозначені займенники треба писати
через дефіс
А бозна/скількох, казна/чийого, будь/скільки, де/чим
Б бозна/якому, аби/який, казна/що, хто/небудь, казна/в/кого
В якого/небудь, хтозна/кого, будь/котрий, казна/з/ким
Г будь/котрими, що/небудь, хтозна/яких, бозна/які.

2. Позначте рядок, у якому всі займенники треба писати окремо
А ні/до/кого, із/хтозна/яким, на/ні/що, ні/про/що
Б будь/на/кому, де/в/кого, аби/з/ким, хтозна/з/чиїм
В будь/на/чому, у/якому/небудь, хтозна/в/чиєму, чий/небудь
Г будь/до/кого, до/будь/кого, де/в/кого, в/де/кого.

3. У якому рядку всі займенники треба писати разом
А де/ким, ні/кого, ні/скількома, аби/якими
Б з/ні/якого, аби/хто, ні/у/скількох, де/котрим
В у/кого/небудь, ні/хто, у/де/чому, з/ні/котрим
Г з/будь/ким, аби/якому, ні/чиїм, аби/котрий.

4. У якому рядку всі займенники написано правильно
А будь-кого, нічий, що-небудь, аби-що
Б будь з ким, де-яких, дехто, який-небудь
В дечиїх, будь-чий, ні до кого, казна-хто
Г ніщо, ніякими, аби-кого, де з ким.

5. У якому рядкуніз заперечними займенниками треба писати окремо
А ні/яким, ні/до/чого, ні/з/котрим, ні/в/чому
Б ні/в/котрому, ні/до/кого, ні/з/чим, ні/з/яким
В ні/в/кого, ні/з/ким, ні/хто, ні/за/що
Г ні/котрий, ні/у/скількох, ні/в/чому, ні/до/якого.

6. У якому рядкуніз заперечними займенниками треба писати разом

А ні/який, ні/на/що, ні/хто, ні/чого
Б ні/чийого, ні/хто, ні/до/кого, у ні/чому
В ні/скількох, ні/чому, ні/для/кого, ні/ким
Г ні/якими, ні/чиїм, ні/скільки, ні/котрого.

7. У якому рядку всі займенники пишуть через дефіс
А будь/кого, чим/небудь, де/з/кого, казна/чиє
Б хтозна/чиї, будь/що, чим/небудь, казна/чого
В будь/хто, чим/небудь, будь/з/якою, казна/чий
Г казна/чий, будь/чим, скільки/небудь, хтозна/до/кого.

8. Позначте рядок, у якому всі займенники написано правильно
А ніщо, нізчим, нічого, ніякого
Б ні за що, ні в кого, ніскільки, нідоякого
В будь-хто, дечиїх, ніскільки, казна-чим
Г декотрі, будь-що, скільки-небудь, бознахто.

9. Позначте рядок, у якому всі займенники написано правильно
А що-будь, де з ким, чого-небудь, котромусь
Б ніякий, на чому-будь, девкого, анічий
В здеким, хтозна в який, будь-хто, казна з ким
Г ні до чийого, де на кому, за будь яких, ніякий.


Домашнє завдання 30.04.2020
Тема Правопис займенників
Завдання: 1. Уважно розглянути таблицю
2. Опираючись на таблицю, виконати 1-2 завдання

1. Спишіть слова, розкриваючи дужки.
На (який) небудь, хтозна (в) який, на (що) небудь, хтозна (що), ні (в) чиїй,
(ні) чий, ні (на) якій, ні (до) кого, хто (сь), ні (до) чийого, аби (з) ким, аби
(кого), від (аби) кого, до (де) кого, де (з) ким.
2. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Підкресліть у кожному рядку «зайве»
слово.
1. (Ні) хто, (аби) що, який (сь), що (небудь).
2. Ні (за) що, будь (з) ким, у кого (сь), аби (до) кого.

3. (Казна) який, (будь) чий, хто (небудь), хтозна (за) що.Домашнє завдання 28.04.2020
Тема Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в
художньому стилі з використанням різних розрядів займенників
Завдання : написати твір , теми на вибір
1. Що я роблю для здійснення своєї мрії
2. У чому полягає гідність людини
3. Що важливіше – наполегливість чи скромність


Домашнє завдання 24.04.2020
Тема Відмінювання займенників усіх розрядів
Завдання: на матеріалі §41-45 або попереднього відео уроку
https://www.youtube.com/watch?v=LWGcoQIX1OY
провідміняти займенники ваші, той,себе, я, нічия


Домашнє завдання 21.04.2020
Тема Розряди займенників за значенням
Завдання : опрацювати §41-45 або переглянути відео урок за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=LWGcoQIX1OY
В
иконати вправу 470 та 480Домашнє завдання 17.04.2020
Тема Займенник: загальне значення,морфологічні ознаки, синтаксична роль
Завдання: створити блок-схему §40 або переглянути відеоурок за
посиланням https://www.youtube.com/watch?v=LWGcoQIX1OY
Виконати вправу 466 (Виписати займенники , через риску вказати їх розряд)Домашнє завдання 14.04.2020
Тема Письмовий твір-опис природи в художньому стилі на основі
особистих вражень «Весна в моєму селі»

ЗГАДАЙМО: Складовими частинами опису природи є опис її
окремих елементів. У художньому описі, крім інформації про
природу, передаються ще й враження. Опис природи є одним із
засобів характеристики персонажів у художніх творах.
«Відомим» в описі є назви предметів, а «новим» - ознаки
цих предметів.
Мета художнього опису природи – створити її образ,
емоційно вплинути на читача чи слухача, викликати певне
ставлення до того, що зображується.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! Як працювати над створенням власного твору?
1. Добре подумай над темою майбутнього твору, визнач, який обсяг
матеріалу він охоплює.
2. Визнач основну думку свого твору й намагайся провести її через усю
роботу.
3. Склади повний і чіткий план, дотримуйся його у процесі написання
творчої роботи.
4. Тему розкривай глибоко і всебічно.
5. Дотримуйся послідовності у викладі думок.
6. Висловлюй своє ставлення до того, про що пишеш, роби власні
висновки, узагальнення.
7. Дотримуйся пропорційності частин твору.
8. Пиши охайно, акуратно, грамотно, не забувай про абзаци.
9. Перевір написане, якщо це усний твір, то потренуйся його розповідати.
Домашнє завдання 07.04.2020
Тема Відмінювання порядкових числівників
Завдання : опрацювати §39 ст. 199-200
ЗГАДАЙМО: п’ятсот тридцять сім учнів – числівник, кількісний, ціле число,
складений, Н.В.
П’ятсот тридцять сьомий учень – числівник, порядковий, чол..р, одн, тв..гр,
Н.в.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! На відміну від кількісних числівників при
відмінюванні порядкових числівників змінюється лише останнє слово
ПОРІВНЯЙМО! П’ятисот тридцятьох сімох учнів – Р.В. кількісний
числівник
П’ятсот тридцять сьомого учня – Р.В порядковий чмслівник
Завдання: 1. Провідміняти словосполучення шостий клас, третя група,
чотириста двадцять перше звернення
2. Виконати вправу 456 ст.200

Домашнє завдання 09.04.2020
Тема Узагальнення і систематизація вивченого про числівник
Завдання: виконати тестові завдання
завдання на 03.04.2020

Виконати впр.445 та провідміняти словосполучення п’ятдесят кроків, триста зошитів, шістсот учасниківзавдвня на 31.03.2020р.

Тема  «Відмінювання кількісних числівників»
Завдання: продовжуємо працювати з §38 ст.189-195. Допоможе розібратися відеоурок за посиланнями https://www.youtube.com/watch?v=8SZSdXl7UOI
https://www.youtube.com/watch?v=xx3rhAcbwVA

Виконати вправу  432, + письмово провідміняти шість сестер, п’ять оповідань