Українська мова 9 клас

Домашнє завдання 19.05.2020

Тема Повторення, узагальнення та систематизація вивченого
Виконати завдання

kp 9 001.jpg
9 kp 001.jpg
Домашнє завдання 12.05.2020
Тема  ПЕРЕВІРОЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТАПовторення, узагальнення та систематизація вивченого

Домашнє завдання 05.05.2020

Тема Контрольний диктант
Завдання: прослухати й записати аудіодиктант НАПОЛЕГЛИВА ПРАЦЯ за
посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ew1FcQENgxs


Домашнє завдання 28.04.2020
Тема Текст, його основні ознаки. Будова тексту. Мікротема й абзац.
Тези прочитаних публіцистичної чи науково-популярної статей.
Завдання : 1. Скласти блок-схему §33-34 ст.188-194 та теми 14 ст 246
2. Виконати вправу 251 (ІІІ завдання)


Домашнє завдання 21.04.2020
Тема Складання діалогу-обговорення та діалогу-домовленості
Завдання : 1. Скласти і записати діалог-обговорення прочитаної книжки чи
музичних новинок під час карантину з однокласником
                 2. Скласти діалог-домовленість щодо озеленення шкільного подвір'я після
карантину з відповідною аргументацією (наприклад, потребою очищення й
природного зволоження повітря, створення сучасного дизайну подвір'я
школи тощо) також із однокласником


Домашнє завдання 14.04.2020
Тема Твір-роздум «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних
настроїв, думок, закликів?» з ілюструванням прикладами сучасних
українських рокових пісень
МОЖЛИВО, ви знайомі з творчістю таких груп як «СКРЯБІН»,
«АНТИТІЛА», «ГАЙДАМАКИ», «БІЛА ВЕЖА» ? Тоді ви запросто зможете
поділитися враженнями про їхні пісні та дати відповіді на поставлене
питання.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! Як працювати над створенням власного твору?
1. Добре подумай над темою майбутнього твору, визнач, який обсяг
матеріалу він охоплює.
2. Визнач основну думку свого твору й намагайся провести її через усю
роботу.
3. Склади повний і чіткий план, дотримуйся його у процесі написання
творчої роботи.
4. Тему розкривай глибоко і всебічно.
5. Дотримуйся послідовності у викладі думок.
6. Висловлюй своє ставлення до того, про що пишеш, роби власні
висновки, узагальнення.
7. Дотримуйся пропорційності частин твору.
8. Пиши охайно, акуратно, грамотно, не забувай про абзаци.
Перевір написане, якщо це усний твір, то потренуйся його розповідати


Домашнє завдання 07.04.2020

Тема Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв’язку
Завдання : Виконати тестові завдання
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
1. Складне речення з різними видами зв’язку називається
а) складнопідрядним реченням;
б) складним синтаксичним цілим;
в) складною синтаксичною конструкцією.
Скласти й записати складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком
(напр.: Ви щасливі, пречистії зорі, ваші промені – ваша розмова, якби я ваші промені
мала, я б ніколи не мовила слова. (Леся Українка.) Цвітуть сади, духмяно пахне рута, і
соловейко спокою не зна. (Є.Гуцало.)
2. Складне речення із сполучниковим підрядним і безсполучниковим зв’язком - це
а) Ти до мене прийшла не із казки чи сну, і здалося мені, що стрічаю весну.
(В.Симоненко.);
б) На світі у кожного сонце своє; любенько живеться, як сонечко є. (В.Александров.);
в) З вітром шепочуться квітки, пісня дзвенить про любов, і над свічадом ріки місяць
примарний зійшов. (В.Сосюра.)
Скласти й записати складне речення із сполучниковим підрядним і безсполучниковим
зв’язком (напр.: Отож працюй, щоб кожен міг сказати: він недарма життя своє
прожив. (Д.Луценко.)
3. Складне речення із сполучниковим сурядним і безсполучниковим зв’язком - це
а) Достигло літо, налилося жито, і звідусіль ідуть чужі женці. (О.Ольжич.);
б) Б’ється серце чуло, як світиться вікно – все давно минуло... (В.Сосюра.);
в) Отак мені привиділось сьогодні, коли вертавсь уранці від ріки: каштан – неначе церква
великодня. (Є.Гуцало).
Скласти й записати складне речення із сполучниковим сурядним і безсполучниковим
зв’язком (напр.: Іду – і серце квітне, так радісно кругом. (В.Сосюра.) Я знов біля моря
стою, не бачив його я вже роки, і чайка летить одинока в його голубому краю.
(В.Сосюра.)
4. Складне речення із сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком - це
а) Земля в обіймах супокою, їй дня, що згас, не повернуть. (В.Сосюра.);
б) Знаю я, моє не згасне ім’я: кров свою віддав пісням моїм я, що мене продовжать у
житті. (В.Сосюра.);
в) Вже травень засвітив свічки каштанів білі, і йде в квітках весна у рідному краю, я так
його люблю, що передать не в силі в закоханих словах усю любов мою! (В.Сосюра.).
Скласти й записати речення із сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком (напр.:
Коли захворію, тоді неначе хворе все довкола: хворіє гай й хворіє поле. (Є.Гуцало.)

5. Схемі [ ], [ ], і [ ]. відповідає така складна синтаксична конструкція:
а) Над річкою, в чистім полі, могила чорніє; де кров текла козацькая, трава зеленіє.
(Т.Шевченко.);
б) Мелькають червоні жупани, вирує, кипить Дніпро, і Байда стріляє в султана,
підвішений за ребро. (В.Симоненко);
в) Розвалювалася темрява, коли з-під неї виходила земля і вилітав жайворонок.
(М.Стельмах.).
Скласти й записати складну синтаксичну конструкцію за запропонованою вчителем
схемою.
6. Схемі [ ],коли [ ], [ ]: [ ]. відповідає така складна синтаксична конструкція:
а) Настане день, настане час, і розіллється знов медами земля, що освятив Тарас своїми
муками-ділами. (М.Рильський.).
б) Виявляється, коли їм скрута, птахи просто горнуться до людини: вони зовсім
довіряються їй. (О.Гончар.);
в) Я краще люблю підводою, бо коли дорожиш свободою, топай, брате, як Сковорода, але
то вже твоя біда. (І.Драч.)
Скласти й записати складну синтаксичну конструкцію за запропонованою такою ж
схемою.


завдання на 31.04.2020р.
Тема «Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку »
Завдання: продовжуємо працювати з §30 ст.170-173
Виконати вправу 374 + синтаксичний розбір речень зі схемами