Біологія 8 клас


завдання з 12.05. по 15.05.2020
переглянути відеоза посиланням 
https://www.youtube.com/watch?v=BoYTZixXRdM
опрацювати § 56-58 виконати запропоноване  завдання за темою в роб.зош.стор.56-57завдання з 04.05. по 08.05.2020
переглянути відео за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=SYgPwfEt2xs
опрацювати  § 53-55 виконати запропоноване  завдання за темою в роб.зош. стор.52-55


завдання на 07.05.2020
 Підсумкова  контрольна робота  за курс біології 8 клас
І рівень  Вибрати одну вірну відповідь (вірна відповідь 0.5 б.)
.1. Виберіть органелу, яка виконує транспортну функцію: А) комплекс Гольджі; 
     Б) мітохондрія;    В) ЕПС;    Г) хлоропласт 
2. Що таке функціональна система?
  А) об’єднання органів для виконання певної функції;
   Б) частина тіла, що має певну форму і будову та виконує одну або декілька функцій;
   В) сукупність клітин і міжклітинної речовини, подібних за будовою, походженням та
       функціями;
   Г) тимчасове об’єднання систем органів для досягнення корисного для організму результата;
   3. До гуморальних факторів імунітету людини відносяться ...
А) біологічно активні речовини, гормони, вода;
Б) соляна кислота, лізоцим, жовч;
В) антитіла, вода, лізоцим;
Г) біологічно активні речовини, антитіла;
Д) антитіла, жовч, лізоцим, вода.
4. Який вітамін утворюється у шкірі дитини під дією ультрафіолетового випромінювання 
     Сонця ?     А) С    Б) В1;    В) В2;    Г) D      
5. До верхніх дихальних шляхів належить:
а) носова порожнина, трахея, легені
б) носова порожнина, носоглотка, глотка
в)  носова порожнина, бронхи, трахея
г) гортань, трахея, бронхи.
6.  Функція тромбоцитів полягає у …
       А) боротьбі з інфекцією    Б) транспорті кисню      В) газообміном з навколишнім 
        середовищем                  Г) участь у процесі зсіданні крові

ІІ рівень(вірна відповідь – 1 б.)
7.  Де утворюються еритроцити?
       А) червоний кістковий мозок    Б) селезінка    В)печінка     Г) лімфатичних вузлах
8. Запальні процеси слизової оболонки ясен і рота називаються:
а) гастритом;  
б) виразкою;  
в) панкреатитом;  
г) стоматитом.
9. . Укажіть назву рухомого з’єднання кісток :
        А) шов                                                            В) хребтові диски
         Б) суглоби                                                       Г) хрящове з’єднання ребер з грудиною
 завдання з 27.04. по 30.04.2020
переглянути відео
за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=s07WmqY_nr4
опрацювати § 51-52) виконати запропоноване  завдання за темою в роб. зош.стор.48-51


завдання з 21.04. по 24.04.2020
Опрацювати відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=0sbfpmGvG8M опрацювати § 49-50 виконати запропоноване  завдання за темою 
 
Запитання 1
Сукупність нервових процесів, що виникають у корі великого мозку при безпосередньому впливі на сенсорні системи чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, - це:
сигнальна система
І сигнальна система
ІІ сигнальна система
ІІІ сигнальна система
Запитання 2
Найважливішим і основним компонентом ІІ сигнальної системи є:
подразники середовища
емоції
членороздільна мова
уявлення
Запитання 3
Сигналом ІІ сигнальної системи є:
інтуіція 
світло
слово 
гормони
Запитання 4
Руховий центр мови у більшості людей знаходиться в:
лівій лобній частці
лівій скроневій частці
правій лобній частці
правій скроневій частці
Запитання 5
І сигнальна система:
аналізує сигнали, що надходять у вигляді сигналів (слів, звуків, зображень)
аналізує сигнали, що надходять із зовнішнього середовища (звуки, запах, колір, температура)
аналізує обидва типи сигналів
Запитання 6
Фізіологічна основа мови та мислення у людини є сигнальна система:
перша 
друга
перша і друга
Запитання 7
До ІІ сисгнальної системи людини належать:
свідомість
безумовні рефлекси
реакції на звук
Запитання 8
Людська форма відображення навколишнього називається:
свідомість
мислення
уявлення
сприйняття
Запитання 9
Читання та лічба є функцією півкулі:
правої
лівої
обох
Запитання 10
Виявом природних можливостей людини, що значно перевищують середній рівень, є:
здібності
обдарованість
геніальність
талановитість
 
Запитання 11
Сукупність психічних явищ у станах людини, що лежать поза сферою розуму, непіддатній їй і принаймі в конкретний момент не піддаються контролю, належать до:
свідомого
підсвідомого 
пересвідомого
несвідомого
Запитання 12
Сигналом слова комунікативний є слово:
талановитий
доб
товариський
цікавийзавдання з 13.04. по 17.04.2020
переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=S0JGpQWRImk
опрацювати (§ 47-48) виконати запропоноване  завдання за темою 
Завдання1. Оберіть правильну відповідь:
1. Види нейронів: а) чутливі; б) рухові; в) вставні.
2. Функції нейронів:
а) сприймають подразнення і передають імпульси від органів чуття до ЦНС;
б) здійснюють зв'язок між чутливими і руховими нейронами;
в) передають імпульси від ЦНС до робочих органів.
3. Місце розміщення нейронів:
а) тіла та їх відростки зібрані в ЦНС;
б) тіла нейронів розміщені у вузлах, що лежать на шляху до ЦНС;
в) тіла нейронів розміщені в спинному мозку, а їх довгі відростки — за його межами.


Завдання 3. Біологічний диктант.
Визначте серед названих рефлексів харчові або захисні.
1. Кашель.
2. Ковтання.
3. Соковиділення на подразнення рецепторів в порожнині рота.
4. Цуценя обнюхує незнайомий предмет.
5. Людина оглядає нову квартиру.
6. Кліпання повік.
      7. Чухання. 
Завдання4.
Із наведеного переліку ознак виберіть ті, що характерні для умовних та безумовних рефлексів. Заповніть таблицю. Для відповіді користуйтеся підручником.
Ознаки: природжені, індивідуальні, набуті, спадкові, видові, утворюються протягом життя організму; рефлекторні дуги замикаються у стовбуровій частині головного та у спинному мозку, стійкі, нестійкі рефлекторні дуги замикаються в корі великих півкуль.
Завдання 5.
Уявіть такий випадок: людина, замислившись, проходила повз свій будинок у справах і механічно зупинилась біля нього, хоч такого наміру не мала. Чому людина зупинилася? завдання 6.04 по 10.04.2020! 
переглянути відео за посиланнямhttps://www.youtube.com/watch?v=3FI4GHk2x4 
повторити 41- 44, опрацювати (§ 45-46) виконати запропоноване  завдання за темою
Із запропонованих варіантів виберіть один правильний:
 1. Вкажіть відділ сенсорної системи, до складу якого входять рецептори
А  центральний Б  периферичний
 1. Вкажіть структури, які складають зовнішню оболонку ока
А  білкова оболонка, рогівка Б  рогівка, кришталик
 1. Визначте функцію зіниці
А  заломлює світло
Б  захищає око від надмірно інтенсивного світла
В  підтримує внутрішньоочний тиск
 1. Визначте, яким стає кришталик під час розглядання віддалених предметів
А  опуклішим Б  плоскішим В  не змінюється
 1. Виберіть складову структуру зовнішнього вуха
А  молоточок Б  завитка
В  вушна раковина Г  кортіїв орган
 1. Визначте інтенсивність звуку (дБ), яка може спричинити порушення слуху
А  40 Б  50 В  60 Г  100
 1. Визначте, у якій частці кори великих півкуль розташований смаковий нервовий центр
А  лобова Б  тім’яна В  скронева Г  потилична
 1. Виберіть сенсорну систему, до якої належить вестибулярний апарат
А  дотику Б  температури В  рівноваги Г  руху
Вставте пропущені слова:
 1. Людина здатна розпізнавати чотири основних смаки: ___________. На поверхні язика виявлено зони специфічної ___________. Так, рецептори, які сприймають гіркий смак, розташовані переважно ____________, солодкий – на ___________ , кислий і солоний – ___________. При цьому смакові зони певним чином перекриваються. У середній частині язика смакових рецепторів ___________.
Із запропонованих варіантів виберіть декілька правильних:
 1. Виберіть роль сенсорної системи нюху в житті людини
А  впливає на емоційний настрій людини
Б  сприяє підвищенню працездатності
В  забезпечує можливість відрізнити їстівні об’єкти від неїстівних
Г  збуджує апетит
Д  дає змогу визначити якість питної води
Е  сприяє перетравленню їжі

Встановіть відповідність:
 1. Встановіть відповідність між типами рецепторів і типом подразника, який вони сприймають
Типи рецепторів Тип подразника
1 механорецетори А світлові промені
2 хеморецептори Б хімічні сполуки
3 фоторецептори В температура зовнішнього та внутрішнього середовища
    Г механічні подразники зовнішнього та внутрішнього середовища
 
12.Проблемне запитання
Французький філософ Д. Дідро писав: «Наші відчуття – це клавіші, по яких вдаряє навколишнє середовище». Як ви розумієте це висловлювання?
 завдання 30.03 по 1.04.2020! 
1. переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=Qmsj2mftYmA 
2.опрацювати тему № 8 (§