Хімія 9 клас

завдання з 21.04.2020
 1. Опрацювати § 37 – 39.
 2. Із переліку тверджень вибрати ті, що стосуються вуглеводу під Варіантом І (ЦЕЛЮЛОЗА), Варіант ІІ (КРОХМАЛЬ). Для відповіді необхідно записати номер варіанта , а потім цифри, під якими записано твердження в диктанті.
1.Вуглевод класу моносахаридів.
2.Вуглевод класу дисахаридів.
 1. Вуглевод класу полісахаридів.
 2. Кристалічна безбарвна речовина, солодка на смак.
 3. Білий аморфний порошоке розчинний у воді.
 4. Як чиста речовина відома у вигляді вати і фільтрувального паперу.
 5. У великих кількостях міститься у картоплі, рисі, пшениці.
 6. Утворює оболонки  рослинних клітин.
 7. У великих кількостях міститься у картоплі, рисі, пшениці.
 8. Утворює оболонки  рослинних клітин.
 9. Взаємодіє з йодом, утворюючи речовину синього кольору.
 10. Вступає в реакцію гідролізу.
 11. Молекули мають і лінійну і розгалужену структуру.
 12. Молекули мають  лише  лінійну  структуру.
 13. Має більший ступінь полімеризації.
3. Застосуйте знання з хімії та біології для пояснення винятково важливої ролі білків у живій природі.

завдання з 6.04.2020
 1. Опрацювати § 36.
 2. Вставте пропущені слова.
1. Жири - це естери триатомного спирту ________ і ________ кислот.
2. Жири входять до складу _______ і ________ організмів.
3. За походженням жири поділяють на: а) ________; б) ________.
4. В організмі людини жири виконують функції а) ________; б) ________; в) __________; г) ________.


завдання з 31.03.2020
 1. Опрацювати § 34.
 2. Тестова робота.
     1.Вкажіть формулу оцтової кислоти:
а) С2Н4О;
б) С2Н4О2;
в) С2Н4.
2. Міжнародна назва оцтової кислоти:
а) мурашина;
б) етаналь;
в) етанова;
г) бутанова.
3.Назвіть функціональну групу карбонових кислот:
а) гідроксильна;
б) карбонільна;
в) карбоксильна.
4. Оцтова кислота:
а) добре розчинна у воді;
б) погано розчиняється;
в) не розчиняється.
5. Оцтова кислота:
а) блакитного кольору;
б) безбарвна;
в) білого кольору.
     6. Температура кипіння етанової кислоти вища ніж пропану тому, що:
а) між молекулами утворюються водневі зв’язки;
б) в етанової кислоти більша молекулярна маса.
7. Оцтову кислоту використовують у виробництві волокон:
а) віскозних;
б) ацетатних;
в) капрону.
8. Оцтову кислоту використовують як:
а) паливо;
б) хладоагент;
в) розчинник.
9. Який розчин оцтової кислоти використовують у харчовій промисловості:
а) 70 %;
б) 40 %;
в) 9  %.
10. В природі етанова кислота утворюється внаслідок процесу:
а) дихання;
б) фотосинтезу;
в) мікробіологічного синтезу.