Англійська мова 5 клас

завдання на 15.05.2020!


ПИСЬМО
1. Встав неозначений артикль у правильній формі (a/an)
…clock, …end, …ice-cream, ….doll, …desk
2. Заповни пропуски артиклями (a/an, the), де це необхідно
I see… child. …child is little.
This…boy is …big. He is … student.
My mother is not ….doctor. She is …teacher.
3. Утвори множину іменників
A) A dog, a ball, a desk, a horse, a fact, nose, a lip.
B) A class, a box, a match, a lady, a loaf, a roof, a city

ЧИТАННЯ
My room
This is my room. My room is light and clean. There are two windows in my room
and there are white curtains on it. There is a TV set in my room. It is near the wall
on the left. There is a sofa next to the armchair. There is a lamp near the armchair.
You can sit and read a book there. There is a carpet on the floor. It is yellow. There
is a picture above the sofa. There is a wardrobe in the corner of the room. There is
a mirror on the wall.
Task1. True or false
1. The curtains are white.
2. There is one window in my room.
3. There is a TV set in my room.
4. There is an armchair near the sofa.
5. There is a carpet on the floor.
6. There is a mirror on the wall.
Task2. Choose the correct answer
1. How many windows are there in the room?
a) three windows; b) two windows; c) four windows.
2. The curtains are …
a) white; b) blue; c) pink.
3. What is near the wall?
a) TV set; b) sofa; c) computer.
4. Where is a lamp?
a) on the floor; b) near the wall; c) near the armchair.
5. The carpet is …
a) black; b) yellow; c) red.
6. Where is a picture?
a) on the table; b) on the shelf; c) above the sofa.

АУДІЮВАННЯ
​​​​​​https://drive.google.com/open?id=1rB0GB_Y0JW_mie5ERykf6LQAl3OP7cTn
Task1. Put « +» if the statement is true and « - » if the statement is false.
1. His name is Tom.
2. He has a large family.
3. They are from Italy.
4. His father’s name is Bob.
5. His mother’s name is Liz.
6. They live in a big house.

Task2. Choose the correct answer
1. His family is…
a) large; b) small; c) very large.
2. They live in…
a) Germany; b) Italy; c) England.
3. His brother’s name is…
a) Jack; b) Bob; c) Tom.
4. His brother likes …
a) to play volleyball; b) to play football; c) to play tennis.
5. They live in…
a) a flat; b) a big house; c) a small house.
6. Their house is…
a) number 10; b) number 4; c) number 3.


Початковий та середній рівні (1 бал)
1. Давня індійська збірка казок, у якій є частини: «Втрата дружби»,
«Придбання друзів», «Про війну ворон і сов», «Втрата набутого»,
«Несподівані діяння» - це
А) «Тисяча і одна ніч»
Б) «Панчатантра»
В) «Казки для дітей і родини»
Г) «Казки матінки моєї Гуски»
2. Шакал Чандарава ускочив у бочку з фарбою кольору:
А) синього
Б) зеленого
В) червоного
Г) чорного
3. Уривок «Край лукомор’я дуб зелений… » є вступом до твору О. С.
Пушкіна:
А) «Казка про царя Салтана»
Б) «Руслан і Людмила»
В) «Казка про мертву царівну та сімох богатирів»
Г) «Казка про рибалку та рибку»
4. У вірші Г. Гейне «Задзвени із глибини…» ліричний герой звертається до:
А) весняного вітерцю
Б) ясного сонечка
В) вранішньої зорі
Г) пісеньки весни
5. Псевдонім Марк Твен означає:
А) право руля
Б) мірка два
В) віддавати швартові
Г) повний уперед
6. Продовжте речення: «Антитеза – це…»
Достатній рівень (1,5 бали)
7. Охарактеризуйте образ Непохитного олов’яного солдатика із
однойменної казки Г. К. Андерсена
8. Розкрийте коротко образ Полліанни з однойменного роману Е. Портер
Високий рівень (3 бали) Обрати одне із завдань
9. Висловіть своє судження про значення книги, мистецтва у житті
10. Напишіть твір-мініатюру «Ідея радості життя й відкриття світу у творі
Е. Портер «Полліанна»


завдання на 08.05.2020!
Вивчити винятки при утворенні множини імнників
Підготувати текст до переказу


Animals
There are wild and domestic animals. Wild animals live in the forest or in the zoo.
Some animals are dangerous. A fox, a wolf, a bear, a hare, a tiger, an elephant are
wild animals. Domestic animals live at home or at the farm. They are dogs, cats,
rabbits, cows, horses, parrots. Animals that we have at home are called pets.


завдання на 24.04.2020!
Пам’ятка англійська мова (базова лексика)
вивчення нових слів;
Граматичний практикум – повторення
правил «Множина іменників», виконання вправзавдання на 17.04.2020!
Пам’ятка англійська мова (базова лексика) вивчення нових слів;
Граматичний практикум – ознайомлення з темою «Множина іменників», «Іменники в
однині із закінченням –у з попередньою приголосною» Іменники в однині з
закінченням –f (-fe)». Виконання вправ.
завдання на 10.04.2020!
Пам’ятка англійська мова (базова лексика) вивчення нових слів;
Граматичний практикум – ознайомлення з темою «Множина іменників», «Іменники в однині зі «свистячими». «шиплячими» закінченнями».
Виконання вправ.завдання на 3.04.2020!
Пам’ятка англійська мова (базова лексика) вивчення нових слів;
Граматичний практикум – ознайомлення з темою «Іменник»