Річний звіт про діяльність закладу освіти
 

Читати далі

ЗВІТ

директора Стокопанівської ЗОШ І-ІІІ ст.  перед громадськістю

за 2017/2018 навчальний рік

від 28.08.2018

 

У 2017-2018 навчальному році колектив школи продовжив працювати  над науково-методичною темою «Соціалізація дітей та учнівської молоді у сучасних умовах».

  На початок навчального року в закладі навчалось 53 учні, завершило навчання - 51 учні. Було укомплектовано 6 класів (відсутні 3,5,6,8,9 класи), охоплено навчанням 100% дітей шкільного віку. Протягом  2017/2018 навчального року 16 учнів навчалося за індивідуальною формою, середня наповнюваність класів становила 6 учнів.

9 клас школи закінчили 4 учні, 2 випускники 9-го класу продовжують навчання в 10-му класі нашої школи, 1 – у ВПТУ №17 м. Генічеськ , 1 – у Фрунзенській ЗОШ І-ІІІ ступенів Генічеської районної ради Херсонської області

   11 клас закінчили 6 учнів, рівень їхніх навчальних досягнень було підтверджено під час проходження ДПА/ЗНО. Так якість знань з української мови і літератури становить річні – 57%, ЗНО – 43%;  історії України становить річні - 100%,ЗНО – 100%; математики річні – 67%, ЗНО – 0%; біології річні -40%, ЗНО – 0%; німецької мови  – 100%, ЗНО – 0. 4 випускники продовжили навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, 1 – ВНЗ І-ІІ рівня акредитації,  2- ВПТУ №17  м.Генічеськ.

Адміністрація закладу здійснює свою управлінську діяльність щодо забезпечення права громадян на отримання повної загальної середньої освіти у відповідності до чинного законодавства. Заклад має необхідний перелік нормативних документів та юридичних актів з даного питання.  Навчальний заклад планує свою роботу відповідно до річного і робочого навчальних планів,  Концепції  розвитку Стокопанівської ЗОШ І-ІІІст - 2019. У плані роботи школи передбачені всі основні напрямки та  найголовніші питання роботи щодо створення в закладі оптимальних умов для забезпечення гарантованого права громадян на отримання повної загальної середньої освіти.

У школі постійно проводиться робота з питань соціального захисту учнів. Наказом директора громадським інспектором з охорони прав дитинства призначена заступник директора з НВР Слишик О.М. У школі навчаються 3 дитини під опікою, 14 дітей  з 8 багатодітних сімей, 9 дітей з 5 малозабезпечених сімей. Наслідки контролю за умовами проживання і забезпечення дітей пільгового континенту занесені до актів обстеження житлово – побутових умов кожної сім`ї, де виховуються такі діти. Щорічно учні пільгового контингенту отримують вітання та подарунки зі святом Миколая, Новим роком та Різдвом, пільгові путівки до оздоровчих таборів при школі та за межами Генічеського району. Класні керівники закладу проводить консультативну та колекційну роботу з дітьми пільгового контингенту і надають  постійну психолого-педагогічну допомогу сім`ям цих учнів.

У школі створені належні умови для харчування учнів та їх медичного обслуговування. У закладі  щоденно працює  медична сестра на вакансії 0.5 ставки Удод О.О.. Медичний кабінет обладнано відповідно до нормативних вимог, забезпечено необхідними ліками, він знаходиться у доступному місці. Щорічно, у серпні, листопаді, січні, березні місяці відбуваються  медичні  огляди всіх учнів школи; один раз на рік поглиблено  - лікарями – спеціалістами поліклініки . За наслідками оглядів оформлюються листи здоров`я на кожного з учнів класу, надаються направлення до спеціалістів для поглибленого огляду. Своєчасно, за згодою батьків, проводяться всі необхідні планові щеплення з метою профілактики інфекційних захворювань. Адміністрацією школи постійно контролюється якість медичного обслуговування учнів.

Протягом минулого навчального року організовано харчування учнів 1-11 класів у шкільній їдальні. Учні   отримують щоденно гарячі обіди вартістю на суму 13.50 грн  – учні 1-4 класів, 15 гривень – учні 5-11 класів. У 2017/2018 н.р. планується продовжити цю роботу.

 Для організації дозвілля учнів нашої школи, розвитку їх інтересів та нахилів на базі школи проводяться заняття у таких гуртках та секціях: танцювальний «Грація», декоративно-ужитковий «Чарівниця»,  еколого-натуралістичні «Юні друзі природи» , спортивний «Гарт»

Школа працює в п’ятиденному режимі, з 8-00 до 17-00. Організована робота  групи  продовженого дня для учнів 1-4 класів з 11-30 до 14-30 години.

Приміщення школи забезпечують оптимальні умови для організації навчально-виховного процесу, відпочинку, харчування учнів . Класні кімнати та кабінети знаходяться в  належному санітарно-гігієнічному стані, мають необхідні технічні засоби навчання, дидактичні матеріали та посібники, а також укомплектовані меблями. Створюються і поповнюються відео- та медіатека. У навчальному процесі використовуються  1 мультимедійний  проектор,6 комп'ютерів.

Календарно-тематичне планування з навчальних предметів здійснюється вчителями відповідно до навчальних програм, підручників та посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки  України, авторськими програмами факультативів та курсів за вибором. Педколектив школи реалізує морально-виховні завдання на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей і природних здібностей дітей, спеціалізації навчання. 

Шкільна мережа сформована на підставі нормативів і санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу. Крім обов`язкових навчальних занять проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремими розкладами і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань. Спецкурси, факультативні заняття та індивідуальні консультації, передбачені робочим навчальним планом, а також ті, що надаються понад обсяги, передбачені робочим навчальним планом як додаткові освітні послуги, проводяться згідно з санітарно-гігієнічними вимогами. Кожного семестру в школі складаються і затверджуються графіки чергування учнів, вчителів та адміністрації. Черговий адміністратор, чергові вчителі, черговий класний керівник та учні чергового класу щодня стежать за дотриманням режиму роботи закладу.

У школі створені необхідні умови для занять у навчальних кабінетах, класних кімнатах. Більшість кабінетів мають естетичний вигляд, укомплектовані наочними посібниками, необхідною літературою, дидактичними матеріалами, лабораторним і демонстраційним обладнанням. Разом з тим, школа має постійну потребу в поповненні навчально- матеріальної бази та удосконаленні естетичного вигляду деяких приміщень.

Робота з охорони праці й техніки безпеки в школі ведеться відповідно до Закону України «Про охорону праці», Положення «Про організацію роботи з охорони праці в установах і закладах освіти». Наказом директора по школі у закладі створена служба охорони праці. У закладі ведеться вся необхідна документація з охорони праці й техніки безпеки. У  наявності акт перевірки на надійність спортобладнання. Директором школи      призначений відповідальний за організацію роботи з охорони праці і техніки безпеки - заступник директора школи  з НВР Слишик О.М

Наказом директора по закладу встановлено єдиний протипожежний режим. Щороку призначається відповідальний за пожежну безпеку ( в поточному навчальному році -  завгосп Менесенко О.Д.) Своєчасно (один раз на рік) проводяться інструктажі з пожежної  безпеки, які реєструються у відповідному журналі.

2017/2018 навчальний рік учні школи закінчили з такими результатами:

Початковий рівень – 5 %;

Середній рівень – 50 %;

Достатній рівень – 40 %;

Високий рівень – 5% .

Розв’язання проблем і завдань школи, затверджених Радою школи на навчальних рік, дозволило шкільному колективу досягти певних успіхів. Серед найвагоміших слід відзначити такі:

· у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад брали участь 6 учнів школи, вони  посіли 3 призових місця: з біології  Масюліс Лоліта  - ІІ місце (учитель Слишик О.М),  української мови та літератури Драмарецька Дар'я - ІІІ місце (учитель Конопелько С.В.), ІІІ місце з обслуговуючої праці Масюліс Лоліта (вчитель Поплєтєєва Л.О.)

Драмарецька Дар'я за підсумками 2017/18 н.р. отримує  стипендію  як «Кращий учень школи».                                                                                             

   2017-2018 навчальний рік був насиченим на проведення виховних загальношкільних заходів, тематичних та предметних тижнів.                      Розпочався навчальний рік вже традиційним Олімпійським уроком та Олімпійським тижнем, з метою виховання учнів на гуманних                    цінностях олімпійського руху, формування в них навичок і культури здорового способу життя, залучення їх до активних занять                    фізичною  культурою та спортом. Протягом тижня в Стокопанівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів були організовані та              проведені спортивні заходи для учнів молодшої, середньої та старшої школи, а саме: «Олімпійські уроки», конкурс малюнків                         «Спорт – посол миру».

14 жовтня 2017 року ми відзначали День Захисника України, який співпадає з Днем Покрови Пресвятої Богородиці. До свята класні керівники 1-4 класів підготували спортивне свято «Ми – веселі козачата. Ми – нащадки козаків». Для учнів 6-11-х класів були проведені  Уроки мужності «За Україну, за її волю, за честь і славу, за народ!», присвячені Дню Захисника України.

З відзначенням  73-річниці вигнання нацистів з України були організовані та проведені: виховні години  «І пам'ять навіки збережем»; тематичні книжкові виставки, присвячені подіям Другої світової війни «Забуттю не підлягає»; організовано перегляд та обговорення художніх фільмів, які відображають події Другої світової війни; загонами волонтерів проведено трудові десанти з надання шефської допомоги ветеранам війни, учасникам українського визвольного руху часів Другої світової війни, жертвам нацистських переслідувань, учасникам антитерористичної операції; впорядковано пам’ятники, братські могили, облаштовано пам’ятні місця, пов’язані з героїчними подіями, проведено тематичні виставки тематичної літератури, копій фото та архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української держави.

З метою відзначення Дня української писемності та мови вчителями української мови та літератури в школі були проведені відкриті уроки та  конкурси.

Урочиста лінійка до Дня Гідності та Свободи, нагадала всім присутнім про події, що відбувалися на майдані у листопаді 2013-лютому 2014-х років. Учнівська молодь вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих студентів. А також були проведені Уроки мужності «Тернистий шлях до свободи» та тематична виставка «Слава Героям! Слава українським звитяжцям – героям АТО!» Цього ж місяця учні школи вшанувала хвилиною мовчання пам'ять загиблих, жертв Голодомору в Україні у 32-33-х роках минулого століття. Були проведені єдині уроки мужності «Ні труни, ні хрестів і ні тризни...» для учнів 1-4 кл., а також для учнів 6-11 кл., тематична виставка «Україна пам’ятає! Світ визнає!».До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом були проведені виховні профілактичні бесіди на тему «Скажи «ні» шкідливим звичкам»; оновлено стенд  наркопосту з метою профілактики  наркоманії, ВІЛ/СНІДу; класними керівниками 1-11 кл. була організована та проведена просвітницька робота щодо питань державної політики у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та протидії поширенню наркоманії в дитячому та молодіжному середовищі. До Дня Збройних Сил України були організовані уроки мужності, виховні години « Як я розумію особисту відповідальність за захист Батьківщини».

З 04 по 08 грудня 2017 року був проведений Всеукраїнський тиждень права, протягом якого організовано та проведено єдиний урок на тему «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини; оформлено тематичну книжкову виставку «10 грудня – Міжнародний день прав людини». Грудень – місяць добра та милосердя. Саме тому в день Святого Миколая учні школи, які входять до шкільного дитячого об’єднання «Сузір’я» відвідали учнів 1-4 класів та вихованців ДНЗ «Ягідка» з театралізованим виступом «Миколай мандрує світом». Учням та вихованцям ДНЗ «Ягідка» були вручені солодкі подарунки.

Результатом організації діяльності виховної системи школи є особисте зростання як кожного учня так і педагогів школи. Хочеться відзначити особливі особисті та колективні досягнення учнів школи в І семестрі 2017-2018 навчального року:

  • Грамотою районного конкурсу шкільних хореографічних колективів
  • « Зимова казка » за ІІІ місце у змішаній віковій категорії було нагороджено колектив Стокопанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Грація» за «Український танок». Учні Стокопанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів брали участь у районних спортивних змаганнях до Дня Збройних Сил України та посіли І місце в номінації «Комплексна силова вправа».

 

Велика увага приділяється питанням профілактики дитячого травматизму, систематично розглядається на адміністративних нарадах, методичних об`єднаннях класних керівників, батьківських зборах. І як результат – жодного нещасного випадку.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року можна охарактеризувати як 100%.

Якісний склад педагогічних кадрів:

Спеціалістів – 4;

Спеціалістів ІІ категорії – 2;

Спеціалістів І категорії – 6;

Спеціалістів вищої категорії – 3;

Мають звання  «старший учитель» -3.

          Завдяки високій педагогічній культурі і систематичній праці всіх ланок шкільного самоврядування й адміністративного керівництва в педагогічному колективі створено сприятливий морально-психологічний клімат.

Розподіл педагогічного навантаження, формування управлінського резерву, стимулювання праці і якісного становлення педагогічних працівників до своєї справи, соціально-психологічної адаптації молодих учителів, доцільність розстановки кадрів для управління закладом завжди на порядку денному адміністрації й органів шкільного самоврядування. Рада шкільного колективу, профспілковий комітет, МО безпосередньо брали активну участь у розв’язанні цих питань.

Матеріально-технічне забезпечення.

Будівля закладу й приміщення школи перед початком 2017/2018 навчального року знаходились  в задовільному стані. Був проведений косметичний ремонт коридорів ,класних кімнат, спортзалу, їдальні, майстерні . Встановлено Інтернет у корпусі 5-11 класів (2000грн за встановлення надав Петрушко В.М.) Зміцнення матеріально-технічної бази школи відображено в таблиці:

 

                                                                      

 

 

Назва

Сума, грн.

Придбання

Матеріалів

Будівельні матеріали

Ворота

Ноутбук

1778.00

11500.00

8500.00

Меблів

Стенди

1500.00

Обладнання

- Кухонний посуд і інвентар

- спортивний інвентар

- автозапчастини

- миючі засоби

- сантехніка

- інвентар

- світильники

- автомати

 

4463.00

 

2000.00

603.00

300.00

2270.00

328.00

950.00

453.00

Всього

Х

34645.00

Проведення ремонтних робіт

Водогінно – каналізаційної системи

Сантехніка

1689.00

Системи опалення, котельного обладнання

Ремонт піддашшя

1000.00

Приміщень

Косметичний ремонт навчальних кабінетів, Кімнати школяра

7724.00

 

 

Оргтехніки, обладнання

Ремонт комп'ютерів

876.00

Всього

Х

11289.00

 

 

 

 

Як зазвичай    ми вдячні за моральну і матеріальну підтримку сільському голові Дядюшевій З.А. , фермерам Петрушку В.М., Войник О.М, Яхну О.М, Атаманюку О.Д, Тарасюку В.Ю.

У 2018/2019 н.р. незмінними будуть і основні пріоритети роботи , ми плануємо більше уваги приділити вивченню стану викладання шкільних навчальних предметів, урізноманітнити  форми та методи проведення позакласної роботи , продовжимо зміцнення матеріальної бази та ремонт шкільних помешкань. Ми розраховуємо на співпрацю з батьківською громадськістю, благодійну допомогу та допомогу сільської та районної  ради, відділу освіти. Нам потрібні великі бюджетні кошти для ремонту  теплотраси, капітального ремонту їдальні

         
 

Інформація
ефективності освітнього процесу
Стокопанівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Генічеської районної ради Херсонської області
за I семестр 2018-2019 навчального року
 
       Стокопанівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Генічеської районної ради Херсонської області в 2018 – 2019 навчальному році розпочала роботу над науково – методичною проблемою « Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості і умовах створення єдиного освітнього простору». Педагогічний колектив школи працює над забезпеченням шкільної молоді необхідним державним рівнем знань, формування творчої особистості, яка спроможна не лише засвоїти практичні знання, але оволодіти способами навчальної діяльності. Згідно творчих здібностей, нахилів та розумових задатків проводиться значна робота з обдарованими дітьми. Учні школи брали участь у шкільному та районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Доклали максимум зусиль у перемогу вчителі Ющенко А.В., Ткач І.О., Конопелько С.В.  Вагомий внесок у перемогу у районній предметній олімпіаді з української мови зробила учениця 7 класу Шкапяк Вікторія, яка посіла почесне ІІІ місце. Ще одну перемогу здобула Вікторія  в обласному конкурсі з нагоди відзначення 190-річчя з дня народження Ж. Верна  в номінації есе « Наукові передбачення письменника – провидця й сьогодення». Непоганий результат показала учениця 7класу Яковенко Карина на районному етапі ІХ Міжнародного мовно- літературного конкурсу учнів та студентської молоді ім. Т. Шевченка.
Учні школи взяли активну участь у інтерактивних конкурсах:
- Міжнародний природничий «Колосок» - 27 учнів;
- Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» - 15 учнів;
- Всеукраїнський конкурс з англійської мови  «Грінвіч» - 19 учнів;
- Всеукраїнська українознавча гра « Соняшник» -  18 учнів;
- Предметна олімпіада« Олімпус» ( німецька мова, географія ) -15учнів.
  Протягом  І семестру 2018-2019 н.р. учні школи відвідували гуртки  декоративно – ужиткового мистецтва «Чарівниця», спортивний «Гарт», військово-патріотичний «Джура», гурток хореографії «Грація»
Всього шкільною гуртковою роботою охоплено 20 учнів.
Вихованці хореографічного гуртка під керівництвом Яковенко Г.Є. підготували танцювальні композиції для участі у районному конкурсі
« Зимова казка » і посіли ІІІ місце.
    Вихованці гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Чарівниця» (керівник Поплєтєєва Л.О.)   протягом І семестра  брали активну участь у різноманітних  конкурсах: «Новорічна композиція», «Український сувенір». Під  керівництвом Поплєтєєвої Л.О. члени гуртка   виготовили власноруч прикраси для оформлення актової зали до новорічних свят.
     Вихованці спортивного гуртка (керівник Деркач І.В.) є активними учасниками різноманітних шкільних спортивних змагань.
    Учасники військово-патріотичного гуртка «Джура» (керівник Дороховська М.Ф.) беруть активну участь у відкритих заходах, демонструючи ґрунтовні знання українського козацтва. Вихованці гуртка щороку беруть участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»).
Крім того учні школи охоплені позашкільною освітою саме в районній СЮН. Беручи участь у трудовій акції « Парад квітів біля школи », учні нашої школи під керівництвом учителя біології Слишик О.М. стали переможцями обласного етапу.
читати далі...  читати далі...