Біологія 9 клас
 Підсумкова річна контрольна робота  з біології за курс 9 класу
І рівень. Обрати вірну відповідь (вірна відповідь – 0.5 б.)
  1. Мікроелемент входить до складу молекули гемоглобіну та наявність його йонів Е 3+ обумовлює  колір крові:
  А Cl       Б Са        В Fe       Г Н.
2. Ренатурація – це…..
А зворотній перехід молекул біополімеру з денатурованого стану в нативний;
Б  процес спонтанного утворення вторинної та третинної структури білка після закінчення процесу трансляції;
В руйнування четвертинної та третинної структури білка
Г руйнування первинної структури білка
3. Входить до складу ДНК:
А дезоксирибоза  Б рибоза  В вода  Г глюкоза
4. У яких із перелічених органел здійснюється процес фотосинтезу:
а) рибосоми;            б) хлоропласти;
в) лізосоми;                   г) хромопласти.

завдання з 27.04 по 30.04.2020!
переглянути відео
за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=6mXm9tEFeEI
опрацювати § 50-53 виконати запропоноване  завдання за темою 
 

завдання з 21.04 по 24.04.2020!
переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=3fdgjfbq7CI
опрацювати § 49 виконати запропоноване  завдання за темоюзавдання з 13.04 по 17.04.2020!
переглянути відеоза посиланням https://www.youtube.com/watch?v=FqZeyHJxuYE
опрацювати § 47 виконати запропоноване  завдання за темою
 
Запитання 1
Процес утворення нових видів, родин, груп:
А) Природний відбір
Б) Мікроеволюція
В) Макроеволюція
Г) Штучний відбір
 
Запитання 2
Процес скорочення чисельності особин і звуження певних груп організмів:
А) Природний відбір
Б) Прогрес
В) Регрес 
Г) Штучний відбір

  Запитання 3
Види складаються з популяцій
так 
ні

Запитання 4
Еволюційні зміни, що дають здатність освоїти нове місце існування
А) Ароморфоз
С) Дивергенція 
В) Ідіоадаптація
Д) Конвергенція

Запитання 5

Еволюція сумчастих і плацентарних ссавців. - це приклад
А) Ароморфоз
Б) Ідіоадаптація
В) Дегенерація
Г) Паралелізм
 
Запитання 6
Утворення видів починається із змін у популяціях
так
ні
 
Запитання 7
Еволюційні зміни, пов'язані з пристосуванням до даних умов існування
А) Ароморфози
Б) Дивергенція
В) Ідіоадаптація
Г) Конвергенція
 
Запитання 8
Еволюційні зміни, що призводять до загального підйому рівня організації 
А) Ароморфози
Б) Дивергенція
В) Конвергенція
Г) Ідіоадаптація
 
Запитання 9
До якої форми біологічного прогресу відносять теплокровність та 4-х камерне серце птахів
А) Ароморфоз 
Б) Дивергенція
В) Ідіоадаптація 
Г) Конвергенція
Запитання 10
Дивергенція-це форма макроеволюції завдяки якій в одному середовищі утворились відмінні організми
Так
Ні
 
Запитання 11
До загальної дегенерації відносять 
Б) Відсутня нервова система у ціпяків 
В) Яскраво забарвлені пелюстки квітів
Г) 4-х камерне серце
 
Запитання 12

Відсутність голови у Двостулкових молюсків - це приклад
А) Ароморфоз 
Б) Ідіоадаптація
В) Дегенерація
Г)Дивергенція
 
завдання з 6.04 по 10.04.2020!
переглянути відео
за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=OVWpfPkVbxU
опрацювати § 45-46 виконати запропоновані  завдання за темою
 
Завдання1 Заповнення таблиці «Форми природного добору».
Ознака Стабілізуючий Рушійний Розриваючий
Умови дії середовища      
Вплив на фенотип      
Результат      
Приклад      
 
Завдання 2
А)Складіть  схему (мімікрія,  застер.забарвл, зах.забарвл., адаптації, маскування, привабл.забарвл. )
Б)Наведіть приклади кожного явища.
 
Завдання 3 Порівняйте географічне та екологічне видоутворення
Ознака Видоутворення
географічне екологічне
З якими територіями пов’язане?    
Які форми ізоляції діють?    
Якими шляхами здійснюються?    
Приклади    
 
 

завдання з 30.03 по 3.04.2020!
1. переглянути відео за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=9BPochduADM
2.опрацювати § 44 
3.виконати запропоноване  завдання за темою.
Складіть логічні пари або логічні ланцюги з термінів і понять, які є в «хмарі слів»( малюнок ).Дайте пояснення вашому вибору.