Англійська мова 8 клас

завдання на 15.05.2020!

ПИСЬМО
1. Напиши речення в Past Simple
1. Where is your uncle? – He is in the kitchen.
2. She collects coins.
3. I paint.
4. We often knit and embroider at our Handicrafts lessons.
5. She takes photos.
2. Заповни речення дієсловом have/has.
1. She … closed the door.
2. I … answered the question.
3. It… rained a lot.
4. We … cleaned the room.
5. He … opened the window.
3. Напиши речення у Present Perfect
1. She works a nurse.
2. She wrote 3 letters.
3. He passed his exams.
4. We cleaned the room.
5. I read an interesting book.
4. Об’єднай запитання з відповідями
A) 1 Why do you like English?
2 Why do you like Sport?
3 Why do you like Maths?
4 Why do you like Music?
5 Why do you like Ukrainian language?
6 Why do you like Computer studies?
B) Because I like counting and doing sums
Because I like singing and playing musical instruments
Because I like jumping and running
Because I like telling stories and reading books
Because I like to write computer programs
Because I like describing pictures, making up dialogues and playing
games.
ЧИТАННЯ
1. Напиши речення в Past Simple
1. Where is your uncle? – He is in the kitchen.
2. She collects coins.
3. I paint.
4. We often knit and embroider at our Handicrafts lessons.
5. She takes photos.
2. Заповни речення дієсловом have/has.
1. She … closed the door.
2. I … answered the question.
3. It… rained a lot.
4. We … cleaned the room.
5. He … opened the window.
3. Напиши речення у Present Perfect
1. She works a nurse.
2. She wrote 3 letters.
3. He passed his exams.
4. We cleaned the room.
5. I read an interesting book.
4. Об’єднай запитання з відповідями
A) 1 Why do you like English?
2 Why do you like Sport?
3 Why do you like Maths?
4 Why do you like Music?
5 Why do you like Ukrainian language?
6 Why do you like Computer studies?
B) Because I like counting and doing sums
Because I like singing and playing musical instruments
Because I like jumping and running
Because I like telling stories and reading books
Because I like to write computer programs
Because I like describing pictures, making up dialogues and playing
games.
АУДІЮВАННЯ
https://drive.google.com/open?id=1JQvf9IZHa0m7QQvmu8oQI9HaxPV9CNz2
Task 1. Put « +» if the statement is true and « - » if the statement is false
1) Nick livеs in a city.
2) Our town is not very big.
3) On Mondays there are a lot of people and cars in the streets.
4) The people of our town do the shopping.
5) In spring and summer there are a lot of grannies and little children in our
"Children's Park".
6) This park is the best place for people.

Task 2. Choose a correct answer
1. Nick livеs …
a). in a city
b). in a village
c). in a small town
d). in London
2. Our town is…
a). not very big
b). very big
c). big
d). nice
3. There is… across the river
a). a bridge
b). a park
c). a tunnel
d). a museum
4. …there are a lot of people and cars in the streets
a). On Tuesdays
b). On Saturdays and Sundays
c). On Fridays
d). On Sundays
5. In summer yellow and very beautiful …
a). a yard
b). a garden
c). a field
d). a street
6. Some houses in our town are …
a). small
b). large
c). big
d). big and tall

Підсумкова контрольна робота
Початковий рівень (0,5 бала)
1. Укажіть, які літературу представляє А. де Сент-Екзюпері
А) Американську
Б) англійську
В) німецьку
Г) французьку
2. Укажіть, кому присвячено твір А. да Сент-Екзюпері «Маленький принц»
А) матері письменника
Б) другові письменника
В) дружині письменника
Г) французьким льотчикам
3. Укажіть ім’я наставника Джонатана Лівінгстона у творі Р. Баха
А) Салліван
Б) Чіанг
В) Флетчер Лінд
Г) Чарльз Роланд
4. Укажіть назву місцевості , де за вироком Зграї опинялися Вигнанці (твір Р.
Баха «Чайка Джонатан Лівінгстон»)
А) Далекі Скелі
Б) Коло Ганьби
В) Неприступна Скеля
Г) Узбережжя Самотності
Середній рівень (1 бал)
5. Написати ім’я власника наступних предметів
Щит
Меч Дюрандаль
Шолом, зроблений з використанням картону
Аптекарська склянка з отрутою
Золотий шарф
6. Визначити, який із авторів «зайвий», тобто не є сучасником інших
історичних осіб у ряду
Гомер, Есхіл, Лі Бо, Софокл
Ду Фу, О. Хайям, Ф. Петрарка
Джон Донн, В. Шекспір, Мольєр
7. Назвіть ознаки казки у творі А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»
Достатній рівень (за кожну правильну відповідь – 2 бали)
8. Запишіть людські риси, які уособлює головний герой твору А. де Сент-
Екзюпері «Маленький принц»
9. Запишіть проблеми, поставлені Р. Бахом у творі «Чайка Джонатан
Лівінгстон»
Високий рівень (3 бали)

Обрати одне із запитань
Чому треба залишатися дитиною в душі (за твором А. де Сент-Екзюпері
«Маленький принц»)
Чого я навчився від Джонатана Лівінгстона? (за твором Р. Баха «Чайка
Джонатан Лівінгстон»)


завдання на 08.05.2020!
Підручник Англійська мова ст 144 впр 5
доповнити текст словами
ст 148 впр 3 підготувати текст до переказу
(контроль говоріння)


завдання на 24.04.2020!
Підручник Англійська мова ст 129 впр 1
доповнити речення відсутніми словами, т
130 впр 3 перетворити речення з Present
Simple у Past Simple, впр 5 написати речення
у Present Perfect


завдання на 17.04.2020!
Підручник Англійська мова ст 127 впр 3
вивчити слова, записати у словник; впр 4
читати та перекласти письмово текст, впр 5
дати відповіді по тексту


завдання на 10.04.2020!
Підручник Англійська мова ст. 126 впр 4 доповнити речення, ст 127 впр 3 вивчити нові слова, записати у словник.


завдання на 3.04.2020!
Підручник Англійська мова ст. 125
впр. 2 вивчити слова; впр. 3 читати і перекласти текст