Хімія 8 клас

завдання з 21.04.2020
  1. Повторити § 37.
  2. «Розрахунки за хімічними рівняннями.»
А. Яка маса алюмінію вступила в реакцію з хлоридною кислотою, якщо виділилось 2,688 мл (н.у.) водню?
Б. Яку масу гашеного вапна Са(ОН)2 можна добути внаслідок взаємодії з водою кальцій оксиду масою 280 г.
https://www.youtube.com/watch?v=EkkcObkg-9k
В. Обчисліть об’єм кисню, який можна одержати при повному термічному розкладанні 34 г розчину дигідроген пероксиду з масовою часткою Н2O2 30 %.
https://www.youtube.com/watch?v=nDXVaIq_34s
завдання з 6.04.2020
  1. Опрацювати § 48.
2.  Складіть формули солей та дайте їм назву.

3.  Виконайте письмово завдання в підручнику на сторінці 250 № 5.


завдання з 31.03.2020
1. Опрацювати § 44.
2. Тестова робота.
 1. Які основи називають лугами?
 а) нерозчинні;
 б) розчинні;
 в) будь-які.
 2. До складу основ обов’язково входить:
 а) гідроксигрупа;
 б) кислотний залишок;
 в) неметал.
 3. Гідроксиди реагують:
 а) тільки з кислотами;
 б) тільки з основами;
 в) і з основами, і з кислотами.
 4. Реакцію взаємодії основ з кислотами називають:
 а) нейтралізації;
 б) заміщення;
 в) розкладання.
 5. Солі утворені:
 а) атомами металічних елементів і кислотними залишками;
 б) атомами металічних елементів і гідроксогрупами;
 в) атомами Гідрогену і кислотними залишками.
 6. Купрум (II) гідроксид має колір:
 а) червоний;
 б) зелений;
 в) блакитний.
 7. Індикатор фенолфталеїн змінює безбарвне забарвлення в розчинах лугів на:
 а) жовте;
 б) фіолетове;
 в) малинове.
 8. Речовини, формули яких KNO3, FeCl2,  Na2SO4, називають:
 а) солями;
б) кислотами;
 в) основами;
г) оксидами.
 9. Речовини, формули яких HNO3, НCl, H2SO4, називають:
 а) солями;
б) кислотами;
 в) основами;
г) оксидами.
 10. речовини, формули яких KОН, Fe(OH)2, NaОН,називають:
 а) солями;
б) кислотами;
 в) основами;
г) оксидами.
 11. Речовини, формули яких NO2, Fe2O3, NaO2, називають:
 а) солями;
б) кислотами;
 в) основами;
г) оксидами.
 3. Самостійно складіть рівняння реакції.
CuO→CuSO4→Cu(OH)2→CuCl2
 2. До складу основ обов’язково входить:
 а) гідроксигрупа;
 б) кислотний залишок;
 в) неметал.
 3. Гідроксиди реагують:
 а) тільки з кислотами;
 б) тільки з основами;
 в) і з основами, і з кислотами.
 4. Реакцію взаємодії основ з кислотами називають:
 а) нейтралізації;
 б) заміщення;
 в) розкладання.
 5. Солі утворені:
 а) атомами металічних елементів і кислотними залишками;
 б) атомами металічних елементів і гідроксогрупами;
 в) атомами Гідрогену і кислотними залишками.
 6. Купрум (II) гідроксид має колір:
 а) червоний;
 б) зелений;
 в) блакитний.
 7. Індикатор фенолфталеїн змінює безбарвне забарвлення в розчинах лугів на:
 а) жовте;
 б) фіолетове;
 в) малинове.
 8. Речовини, формули яких KNO3, FeCl2,  Na2SO4, називають:
 а) солями;
б) кислотами;
 в) основами;
г) оксидами.
 9. Речовини, формули яких HNO3, НCl, H2SO4, називають:
 а) солями;
б) кислотами;
 в) основами;
г) оксидами.
 10. речовини, формули яких KОН, Fe(OH)2, NaОН,називають:
 а) солями;
б) кислотами;
 в) основами;
г) оксидами.
 11. Речовини, формули яких NO2, Fe2O3, NaO2, називають:
 а) солями;
б) кислотами;
 в) основами;
г) оксидами.
 3. Самостійно складіть рівняння реакції.
CuO→CuSO4→Cu(OH)2→CuCl2