ПРИРОДОЗНАВСТВО 5 КЛАС

завдання з 21.04.2020.
  1. Опрацювати підручник § 42 – 44.
  2. Тестова робота
1.Виберіть правильну відповідь
1. Для існування хребетних тварин найменш придатним є середовище:
а) водне;
б) тіло інших організмів;
в) наземне;
г) повітряне.
2. Ґрунт для рослин є:
а) субстратом прикріплення;
б) джерелом кисню;
в)джерелом органічних речовин;
г) джерелом мінеральних речовин;
д)джерелом води.
3. У мутних середовищах живуть:
а) базофіли;
б) нейтрофіли
в) ацидофіли.
4. У деревині живуть:
а) гідробіонти;
б) літобіонти;
в) ксинобіонти.
5. У нейтральних середовищах живуть:
а) базофіли;
б) нейтрофіли;
в)ацидофіли;
6. У товщі літосфери живуть:
а) гідробіонти;
б) літобіонти;
в) ксинобіонти.
 
                    
3 Природничі  задачі  (письмово)
  1. Із зерна пшениці, яке потрапило в придорожній  грунт виросла рослина висотою 10см і з маленьким колоском.  А в полі з такого ж  зерна виросла могутня рослина з великим колосом. Поясніть це явище.
  2. Сільськогосподарським рослинам для росту і розвитку потрібні не тільки вода, сонце і повітря, а ще деякі речовини. Назвіть їх . Звідки ці речовини надходять в поле чи город?
  3. Багато жителів міста мають дачі, на яких вирощують різні культурні рослини. Дуже часто вони вирощують їх на одній і тій самій ділянці протягом багатьох років. З часом врожай зменшується. Які причини зниження урожаю? Що треба робити міським жителям?


завдання з 6.04.2020.
  1. Опрацювати підручник § 41.
  2. Доповніть речення.
У водному середовищі зародилося і продовжує існувати (________) в його величезному розмаїтті.  Головними особливостями водного середовища життя є (________) та  (__________) . Вміст кусню у воді майже в 25 разів (________) , ніж у повітрі, що дуже впливає на мешканців водойм. Для більшості водних мешканців характерна (______) форма тіла. Важливим фактором водного середовища є (___________) (солоність води).


завдання з 31.03.2020.
  1. Опрацювати підручник § 39 – 40.
2. Дайте відповідь на запитання.
  1.Тополя, калина, суниця належить до царства…
2. Прилад , за допомогою якого можна роздивитись бактерії 
3. Вона необхідна всім живим організмам.
4. Є джерелом кисню, необхідного для дихання.
5.Царство, до якого належить людина.
6.Найменша структурна одиниця живих організмів .
7. Зміни, що відбуваються з тілами .
  8.  У наземно - повітряному середовищі достатня кількіть світла і повітря. Так/Ні.
9. Запахи погано поширюються в повітрі. Так/Ні
10. Рослини з наземно-повітряного середовища отримують сонячне світло й воду, мінеральні речовини. Так/Ні